Argentina (SSL) Nữ
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
2'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
3'
Argentina (SSL) Nữ
4'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
12'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
17'
Argentina (SSL) Nữ
18'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
19'
Argentina (SSL) Nữ
19'
Argentina (SSL) Nữ
25'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
28'
Hoa Kỳ (SSL) Nữ
30'
NT
1st HALF
(1 - 3)
2'
3'
4'
12'
2nd
(3 - 4)
17'
18'
19'
19'
25'
28'
30'
2’ — Mục tiêu
3’ — Mục tiêu
4’ — Mục tiêu
12’ — Mục tiêu
17’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 50%
  • X 10%
  • 2 40%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Argentina (SSL) Nữ - Hoa Kỳ (SSL) Nữ

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 24:50