Thể Công
Becamex Bình Dương
NT

Số liệu thống kê

0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Thể Công - Becamex Bình Dương

Ngày: 4 tháng 8 2020 - 08:15

sân vận động: My Dinh National Stadium , Hanoi , Việt Nam