Đức (3x3)
Hà Lan (3x3)
Đức (3x3)
1'
Hà Lan (3x3)
1'
Đức (3x3)
2'
Đức (3x3)
3'
Đức (3x3)
3'
Hà Lan (3x3)
5'
Đức (3x3)
5'
Hà Lan (3x3)
6'
Đức (3x3)
7'
Đức (3x3)
7'
Hà Lan (3x3)
7'
Hà Lan (3x3)
9'
Hà Lan (3x3)
10'
Đức (3x3)
10'
Hà Lan (3x3)
10'
Đức (3x3)
11'
Hà Lan (3x3)
11'
Đức (3x3)
13'
Đức (3x3)
15'
Hà Lan (3x3)
15'
Hà Lan (3x3)
16'
Đức (3x3)
16'
Đức (3x3)
16'
Hà Lan (3x3)
17'
Hà Lan (3x3)
17'
Hà Lan (3x3)
18'
Hà Lan (3x3)
18'
Đức (3x3)
18'
Hà Lan (3x3)
18'
Hà Lan (3x3)
19'
Đức (3x3)
20'
NT
1st HALF
(8 - 7)
1'
Mục tiêu Đức (3x3)
1'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
2'
Mục tiêu Đức (3x3)
3'
Mục tiêu Đức (3x3)
3'
Mục tiêu Đức (3x3)
5'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
5'
Mục tiêu Đức (3x3)
6'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
7'
Mục tiêu Đức (3x3)
7'
Mục tiêu Đức (3x3)
7'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
9'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
10'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
10'
Mục tiêu Đức (3x3)
10'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
2nd
11'
Mục tiêu Đức (3x3)
11'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
13'
Mục tiêu Đức (3x3)
15'
Mục tiêu Đức (3x3)
15'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
16'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
16'
Mục tiêu Đức (3x3)
16'
Mục tiêu Đức (3x3)
17'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
17'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
18'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
18'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
18'
Mục tiêu Đức (3x3)
18'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
19'
Hà Lan (3x3) Mục tiêu
20'
Mục tiêu Đức (3x3)
1’ — Mục tiêu
1’ — Mục tiêu
2’ — Mục tiêu
3’ — Mục tiêu
3’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 37.7%
  • X 9.1%
  • 2 53.2%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Đức (3x3) - Hà Lan (3x3)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 08:17