Đức (SSL)
Thụy Điển (SSL)
Thụy Điển (SSL)
3'
Thụy Điển (SSL)
5'
Thụy Điển (SSL)
17'
Thụy Điển (SSL)
19'
Thụy Điển (SSL)
21'
Thụy Điển (SSL)
23'
Thụy Điển (SSL)
25'
Đức (SSL)
26'
Thụy Điển (SSL)
27'
NT
1st HALF
(0 - 2)
2nd
17'
19'
21'
23'
25'
26'
Mục tiêu Đức (SSL)
27'
27’ — Mục tiêu
3’ — Mục tiêu
5’ — Mục tiêu
17’ — Mục tiêu
19’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 44.9%
  • X 10.3%
  • 2 44.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Đức (SSL) - Thụy Điển (SSL)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 06:22