GKS Przodkowo
Baltyk Koszalin
NT

Số liệu thống kê

140 Tấn công 107
107 Tấn công nguy hiểm 77
8 Nhắm bắn mục tiêu 7
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 45%
  • X 25%
  • 2 30%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: GKS Przodkowo - Baltyk Koszalin

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 11:00