Ý (SSL)
Thụy Điển (SSL)
Thụy Điển (SSL)
1'
Thụy Điển (SSL)
3'
Ý (SSL)
4'
Thụy Điển (SSL)
7'
Ý (SSL)
10'
Thụy Điển (SSL)
12'
Thụy Điển (SSL)
14'
Ý (SSL)
19'
Thụy Điển (SSL)
23'
Ý (SSL)
25'
Thụy Điển (SSL)
26'
Ý (SSL)
28'
Thụy Điển (SSL)
28'
NT
1st HALF
(2 - 5)
4'
Mục tiêu Ý (SSL)
10'
Mục tiêu Ý (SSL)
12'
14'
2nd
19'
Mục tiêu Ý (SSL)
23'
25'
Mục tiêu Ý (SSL)
26'
28'
Mục tiêu Ý (SSL)
28'
1’ — Mục tiêu
3’ — Mục tiêu
4’ — Mục tiêu
7’ — Mục tiêu
10’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 44.9%
  • X 10.3%
  • 2 44.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Ý (SSL) - Thụy Điển (SSL)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 07:35