Keila JK
Helios Voru
Helios Voru
36'
Helios Voru
40'
Keila JK
72'
NT
1st HALF
(0 - 2)
36'
Helios Voru Mục tiêu
40'
Helios Voru Mục tiêu
2nd
(1 - 0)
72'
Mục tiêu Keila JK

Số liệu thống kê

130 Tấn công 101
97 Tấn công nguy hiểm 59
7 Nhắm bắn mục tiêu 4
Cho xem nhiều hơn
36’ — Mục tiêu
40’ — Mục tiêu
72’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 62%
  • X 19%
  • 2 19%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Keila JK - Helios Voru

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 09:00