Khoromkhon Klub
Khovd Western
Khoromkhon Klub
29'
Khoromkhon Klub
46'
Khoromkhon Klub
50'
Khoromkhon Klub
55'
NT
1st HALF
(1 - 0)
29'
Mục tiêu Khoromkhon Klub
2nd
(3 - 0)
46'
Mục tiêu Khoromkhon Klub
50'
Mục tiêu Khoromkhon Klub
55'
Mục tiêu Khoromkhon Klub

Số liệu thống kê

110 Tấn công 83
84 Tấn công nguy hiểm 51
6 Nhắm bắn mục tiêu 0
Cho xem nhiều hơn
29’ — Mục tiêu
46’ — Mục tiêu
50’ — Mục tiêu
55’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 88.7%
  • X 6.4%
  • 2 4.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Khoromkhon Klub - Khovd Western

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 24:55