Kirivong Soksen Chey
National Defense Ministry
NT

Số liệu thống kê

0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 34.4%
  • 2 42.9%
  • X 22.7%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Kirivong Soksen Chey - National Defense Ministry

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 04:30

sân vận động: Phnom Penh National Olympic Stadium , Phnom Penh , Campuchia