Lao-Top
Began United
Lao-Top
34'
Began United
37'
Began United
48'
NT
1st HALF
(1 - 1)
34'
Mục tiêu Lao-Top
37'
Began United Mục tiêu
2nd
(0 - 1)
48'
Began United Mục tiêu

Số liệu thống kê

61% Sở hữu bóng 39%
120 Tấn công 79
69 Tấn công nguy hiểm 42
Cho xem nhiều hơn
34’ — Mục tiêu
37’ — Mục tiêu
48’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 55.1%
  • X 25%
  • 2 19.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Lao-Top - Began United

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 05:00