Mazaalainuud
Anduud City
Anduud City
68'
Anduud City
84'
Anduud City
85'
NT
2nd
(0 - 3)
68'
Anduud City Mục tiêu
84'
Anduud City Mục tiêu
85'
Anduud City Mục tiêu

Số liệu thống kê

41% Sở hữu bóng 59%
131 Tấn công 154
64 Tấn công nguy hiểm 100
Cho xem nhiều hơn
68’ — Mục tiêu
84’ — Mục tiêu
85’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 13.6%
  • X 16.1%
  • 2 70.3%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Mazaalainuud - Anduud City

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 07:00