Muang Hat United
S.E.C United
Muang Hat United
32'
Muang Hat United
43'
Muang Hat United
48'
Muang Hat United
53'
Muang Hat United
76'
NT
1st HALF
(2 - 0)
32'
Mục tiêu Muang Hat United
43'
Mục tiêu Muang Hat United
2nd
(3 - 0)
48'
Mục tiêu Muang Hat United
53'
Mục tiêu Muang Hat United
76'
Mục tiêu Muang Hat United

Số liệu thống kê

53% Sở hữu bóng 47%
188 Tấn công 126
127 Tấn công nguy hiểm 25
Cho xem nhiều hơn
32’ — Mục tiêu
43’ — Mục tiêu
48’ — Mục tiêu
53’ — Mục tiêu
76’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 50%
  • X 22%
  • 2 28%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Muang Hat United - S.E.C United

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 05:00