Neretva (Nữ)
Lepoglava (Nữ)
Neretva (Nữ)
4'
Neretva (Nữ)
23'
Neretva (Nữ)
51'
Neretva (Nữ)
59'
Neretva (Nữ)
81'
Neretva (Nữ)
86'
NT
1st HALF
(2 - 0)
4'
Mục tiêu Neretva (Nữ)
23'
Mục tiêu Neretva (Nữ)
2nd
(4 - 0)
51'
Mục tiêu Neretva (Nữ)
59'
Mục tiêu Neretva (Nữ)
81'
Mục tiêu Neretva (Nữ)
86'
Mục tiêu Neretva (Nữ)

Số liệu thống kê

134 Tấn công 43
136 Tấn công nguy hiểm 3
24 Nhắm bắn mục tiêu 1
Cho xem nhiều hơn
4’ — Mục tiêu
23’ — Mục tiêu
51’ — Mục tiêu
59’ — Mục tiêu
81’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 67.4%
  • X 16.9%
  • 2 15.7%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Neretva (Nữ) - Lepoglava (Nữ)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 12:30