Paro
Druk Stars
Paro
16'
Paro
25'
Paro
38'
Paro
44'
Paro
57'
Paro
59'
Paro
62'
Paro
84'
NT
1st HALF
(5 - 0)
16'
Mục tiêu Paro
25'
Mục tiêu Paro
38'
Mục tiêu Paro
44'
Mục tiêu Paro
2nd
(3 - 0)
57'
Mục tiêu Paro
59'
Mục tiêu Paro
62'
Mục tiêu Paro
84'
Mục tiêu Paro

Số liệu thống kê

57% Sở hữu bóng 43%
137 Tấn công 91
156 Tấn công nguy hiểm 28
Cho xem nhiều hơn
16’ — Mục tiêu
25’ — Mục tiêu
38’ — Mục tiêu
44’ — Mục tiêu
57’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 76.4%
  • X 13.6%
  • 2 9.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Paro - Druk Stars

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 05:00