Pershiy Regien
BSU Minsk
BSU Minsk
13'
BSU Minsk
16'
BSU Minsk
18'
BSU Minsk
21'
BSU Minsk
29'
BSU Minsk
48'
BSU Minsk
53'
Pershiy Regien
66'
BSU Minsk
73'
BSU Minsk
77'
BSU Minsk
85'
BSU Minsk
90'+1
NT
1st HALF
(0 - 6)
13'
BSU Minsk Mục tiêu
16'
BSU Minsk Mục tiêu
18'
BSU Minsk Mục tiêu
21'
BSU Minsk Mục tiêu
29'
BSU Minsk Mục tiêu
2nd
(1 - 5)
48'
BSU Minsk Mục tiêu
53'
BSU Minsk Mục tiêu
66'
Mục tiêu Pershiy Regien
73'
BSU Minsk Mục tiêu
77'
BSU Minsk Mục tiêu
85'
BSU Minsk Mục tiêu
90' +1
BSU Minsk Mục tiêu

Số liệu thống kê

55% Sở hữu bóng 45%
77 Tấn công 73
37 Tấn công nguy hiểm 49
Cho xem nhiều hơn
13’ — Mục tiêu
16’ — Mục tiêu
18’ — Mục tiêu
21’ — Mục tiêu
29’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 32.2%
  • X 24%
  • 2 43.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Pershiy Regien - BSU Minsk

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 09:00