Polotsk-2019
Zhlobin
Polotsk-2019
8'
Polotsk-2019
38'
Polotsk-2019
40'
Polotsk-2019
61'
Polotsk-2019
65'
Zhlobin
75'
NT
1st HALF
(4 - 0)
8'
Mục tiêu Polotsk-2019
38'
Mục tiêu Polotsk-2019
40'
Mục tiêu Polotsk-2019
2nd
(1 - 1)
61'
Mục tiêu Polotsk-2019
65'
Mục tiêu Polotsk-2019
75'
Zhlobin Mục tiêu

Số liệu thống kê

45% Sở hữu bóng 55%
82 Tấn công 98
40 Tấn công nguy hiểm 46
Cho xem nhiều hơn
8’ — Mục tiêu
38’ — Mục tiêu
40’ — Mục tiêu
61’ — Mục tiêu
65’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 37.6%
  • X 24.8%
  • 2 37.6%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Polotsk-2019 - Zhlobin

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 07:55