Ryjie Lisy
Zheltye Tyulpani
Zheltye Tyulpani
7'
Zheltye Tyulpani
14'
Ryjie Lisy
16'
Zheltye Tyulpani
17'
Zheltye Tyulpani
38'
NT
1st HALF
(1 - 3)
7'
Zheltye Tyulpani Mục tiêu
14'
Zheltye Tyulpani Mục tiêu
16'
Mục tiêu Ryjie Lisy
17'
Zheltye Tyulpani Mục tiêu
2nd
38'
Zheltye Tyulpani Mục tiêu

Số liệu thống kê

48% Sở hữu bóng 52%
1 Nhắm bắn mục tiêu 4
1 Đá phạt góc 4
Cho xem nhiều hơn
7’ — Mục tiêu
14’ — Mục tiêu
16’ — Mục tiêu
17’ — Mục tiêu
38’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 27.5%
  • X 23.1%
  • 2 49.4%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Ryjie Lisy - Zheltye Tyulpani

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 14:00