Tây Ban Nha (SSL)
Thụy Điển (SSL)
Tây Ban Nha (SSL)
6'
Thụy Điển (SSL)
7'
Tây Ban Nha (SSL)
11'
Thụy Điển (SSL)
12'
Thụy Điển (SSL)
13'
Thụy Điển (SSL)
14'
Thụy Điển (SSL)
15'
Tây Ban Nha (SSL)
16'
Tây Ban Nha (SSL)
17'
Tây Ban Nha (SSL)
21'
Tây Ban Nha (SSL)
22'
Thụy Điển (SSL)
25'
Tây Ban Nha (SSL)
26'
Thụy Điển (SSL)
26'
Tây Ban Nha (SSL)
28'
NT
1st HALF
(2 - 5)
6'
11'
12'
13'
14'
15'
2nd
16'
17'
21'
22'
25'
26'
26'
28'
6’ — Mục tiêu
7’ — Mục tiêu
11’ — Mục tiêu
12’ — Mục tiêu
13’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 44.9%
  • X 10.3%
  • 2 44.9%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Tây Ban Nha (SSL) - Thụy Điển (SSL)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 09:30