Brazil (3x3)
USSR (3x3)
USSR (3x3)
1'
Brazil (3x3)
2'
USSR (3x3)
2'
Brazil (3x3)
4'
USSR (3x3)
6'
USSR (3x3)
7'
Brazil (3x3)
7'
USSR (3x3)
8'
Brazil (3x3)
9'
USSR (3x3)
9'
Brazil (3x3)
10'
USSR (3x3)
10'
Brazil (3x3)
11'
USSR (3x3)
11'
Brazil (3x3)
13'
USSR (3x3)
13'
Brazil (3x3)
14'
USSR (3x3)
15'
USSR (3x3)
16'
Brazil (3x3)
16'
Brazil (3x3)
17'
Brazil (3x3)
18'
USSR (3x3)
20'
Brazil (3x3)
20'
NT
1st HALF
(5 - 7)
1'
USSR (3x3) Mục tiêu
2'
Mục tiêu Brazil (3x3)
2'
USSR (3x3) Mục tiêu
4'
Mục tiêu Brazil (3x3)
6'
USSR (3x3) Mục tiêu
7'
USSR (3x3) Mục tiêu
7'
Mục tiêu Brazil (3x3)
8'
USSR (3x3) Mục tiêu
9'
Mục tiêu Brazil (3x3)
9'
USSR (3x3) Mục tiêu
10'
Mục tiêu Brazil (3x3)
10'
USSR (3x3) Mục tiêu
2nd
11'
Mục tiêu Brazil (3x3)
11'
USSR (3x3) Mục tiêu
13'
Mục tiêu Brazil (3x3)
13'
USSR (3x3) Mục tiêu
14'
Mục tiêu Brazil (3x3)
15'
USSR (3x3) Mục tiêu
16'
USSR (3x3) Mục tiêu
16'
Mục tiêu Brazil (3x3)
17'
Mục tiêu Brazil (3x3)
18'
Mục tiêu Brazil (3x3)
20'
USSR (3x3) Mục tiêu
20'
Mục tiêu Brazil (3x3)
1’ — Mục tiêu
2’ — Mục tiêu
2’ — Mục tiêu
4’ — Mục tiêu
6’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 45.4%
  • X 9.1%
  • 2 45.4%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Brazil (3x3) - USSR (3x3)

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 04:20