Vientiane FT
Master 7
Master 7
17'
Master 7
30'
Master 7
52'
Master 7
74'
Master 7
89'
Vientiane FT
90'
NT
1st HALF
(0 - 2)
17'
Master 7 Mục tiêu
30'
Master 7 Mục tiêu
2nd
(1 - 3)
52'
Master 7 Mục tiêu
74'
Master 7 Mục tiêu
89'
Master 7 Mục tiêu
90'
Mục tiêu Vientiane FT

Số liệu thống kê

41% Sở hữu bóng 59%
111 Tấn công 139
39 Tấn công nguy hiểm 81
Cho xem nhiều hơn
17’ — Mục tiêu
30’ — Mục tiêu
52’ — Mục tiêu
74’ — Mục tiêu
90’ — Mục tiêu
Cho xem nhiều hơn

Phỏng đoán

Đội chiến thắng
  • 1 11.8%
  • X 15.8%
  • 2 72.3%
Cho xem nhiều hơn

Thông tin phù hợp: Vientiane FT - Master 7

Ngày: 1 tháng 8 2020 - 05:00