Pernambucano
Brazil

Pernambucano

Chọn một mùa:
Bảng xếp hạng
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Pernambucano
1 Santa Cruz Santa Cruz 9 8 1 0 16:4 12 25 W
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thắng
Decisao Decisao
W
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
19.07.20 1 : 2 Thắng
Santa Cruz Santa Cruz
D
Santa Cruz Santa Cruz
29.07.20 0 : 0 rút ra
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
D
Salgueiro AC Salgueiro AC
02.08.20 1 : 1 rút ra
Santa Cruz Santa Cruz
D
Santa Cruz Santa Cruz
05.08.20 0 : 0 rút ra
Salgueiro AC Salgueiro AC
2 Salgueiro AC Salgueiro AC 9 5 1 3 12:9 3 16 W
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
07.03.20 0 : 1 Thắng
Salgueiro AC Salgueiro AC
L
Salgueiro AC Salgueiro AC
19.07.20 1 : 2 Thua
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
W
Salgueiro AC Salgueiro AC
30.07.20 3 : 0 Thắng
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
D
Salgueiro AC Salgueiro AC
02.08.20 1 : 1 rút ra
Santa Cruz Santa Cruz
D
Santa Cruz Santa Cruz
05.08.20 0 : 0 rút ra
Salgueiro AC Salgueiro AC
3 Retro Brasil Retro Brasil 9 4 3 2 20:10 10 15 W
Decisao Decisao
20.02.20 2 : 5 Thắng
Retro Brasil Retro Brasil
W
Retro Brasil Retro Brasil
29.02.20 2 : 0 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
D
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
08.03.20 2 : 2 rút ra
Retro Brasil Retro Brasil
W
Retro Brasil Retro Brasil
19.07.20 5 : 0 Thắng
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
L
Retro Brasil Retro Brasil
26.07.20 0 : 1 Thua
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
4 Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe 9 4 3 2 13:9 4 15 L
Santa Cruz Santa Cruz
01.03.20 2 : 0 Thua
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
D
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
08.03.20 2 : 2 rút ra
Retro Brasil Retro Brasil
W
Salgueiro AC Salgueiro AC
19.07.20 1 : 2 Thắng
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
W
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
26.07.20 2 : 1 Thắng
Central Sport Club Central Sport Club
D
Santa Cruz Santa Cruz
29.07.20 0 : 0 rút ra
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
5 Central Sport Club Central Sport Club 9 3 4 2 10:6 4 13 W
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
21.02.20 0 : 1 Thắng
Central Sport Club Central Sport Club
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
29.02.20 1 : 1 rút ra
Central Sport Club Central Sport Club
D
Central Sport Club Central Sport Club
08.03.20 1 : 1 rút ra
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
W
Decisao Decisao
19.07.20 0 : 5 Thắng
Central Sport Club Central Sport Club
L
Clube Náutico Capibaribe Clube Náutico Capibaribe
26.07.20 2 : 1 Thua
Central Sport Club Central Sport Club
6 Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira 9 3 4 2 13:13 -1 13 L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
29.02.20 4 : 0 Thua
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
D
Central Sport Club Central Sport Club
08.03.20 1 : 1 rút ra
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
W
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
19.07.20 1 : 0 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
W
Retro Brasil Retro Brasil
26.07.20 0 : 1 Thắng
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
L
Salgueiro AC Salgueiro AC
30.07.20 3 : 0 Thua
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
7 Sport Club do Recife Sport Club do Recife 9 2 5 2 10:7 3 11 D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
19.07.20 1 : 2 Thua
Santa Cruz Santa Cruz
W
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
29.07.20 1 : 0 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
W
Decisao Decisao
01.08.20 0 : 3 Thắng
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
W
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
05.08.20 5 : 0 Thắng
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
8 Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube 9 1 4 4 6:16 -10 7 D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Retro Brasil Retro Brasil
19.07.20 5 : 0 Thua
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao Decisao
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
01.08.20 1 : 1 rút ra
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
05.08.20 5 : 0 Thua
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
9 Decisao Decisao 9 1 1 7 6:24 -18 4 L
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thua
Decisao Decisao
L
Decisao Decisao
19.07.20 0 : 5 Thua
Central Sport Club Central Sport Club
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao Decisao
L
Decisao Decisao
01.08.20 0 : 3 Thua
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Decisao Decisao
05.08.20 1 : 2 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
10 AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas 9 0 2 7 3:11 -8 2 L
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
07.03.20 0 : 1 Thua
Salgueiro AC Salgueiro AC
L
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
19.07.20 1 : 0 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
29.07.20 1 : 0 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
01.08.20 1 : 1 rút ra
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
W
Decisao Decisao
05.08.20 1 : 2 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation round
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Pernambucano
1 Sport Club do Recife Sport Club do Recife 3 3 0 0 9:0 9 9 D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
19.07.20 1 : 2 Thua
Santa Cruz Santa Cruz
W
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
29.07.20 1 : 0 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
W
Decisao Decisao
01.08.20 0 : 3 Thắng
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
W
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
05.08.20 5 : 0 Thắng
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
2 AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas 3 1 1 1 3:3 -1 4 L
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
07.03.20 0 : 1 Thua
Salgueiro AC Salgueiro AC
L
Afogados da Ingazeira Afogados da Ingazeira
19.07.20 1 : 0 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
29.07.20 1 : 0 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
01.08.20 1 : 1 rút ra
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
W
Decisao Decisao
05.08.20 1 : 2 Thắng
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
3 Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube 3 0 2 1 2:7 -5 2 D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Retro Brasil Retro Brasil
19.07.20 5 : 0 Thua
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao Decisao
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
01.08.20 1 : 1 rút ra
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
L
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
05.08.20 5 : 0 Thua
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
4 Decisao Decisao 3 0 1 2 2:6 -4 1 L
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thua
Decisao Decisao
L
Decisao Decisao
19.07.20 0 : 5 Thua
Central Sport Club Central Sport Club
D
Petrolina Social Futebol Clube Petrolina Social Futebol Clube
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao Decisao
L
Decisao Decisao
01.08.20 0 : 3 Thua
Sport Club do Recife Sport Club do Recife
L
Decisao Decisao
05.08.20 1 : 2 Thua
AAD Vitoria das Tabocas AAD Vitoria das Tabocas
Relegation
Cho xem nhiều hơn