Pernambucano
Brazil

Pernambucano

Chọn một mùa:
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Pernambucano
1 Santa Cruz Santa Cruz 9 8 1 0 16:4 12 25 W
Santa Cruz Santa Cruz
01.03.20 2 : 0 Thắng
Nautico PE Nautico PE
W
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thắng
Decisao PE Decisao PE
W
Sport Recife Sport Recife
19.07.20 1 : 2 Thắng
Santa Cruz Santa Cruz
D
Santa Cruz Santa Cruz
29.07.20 0 : 0 rút ra
Nautico PE Nautico PE
D
Salgueiro PE Salgueiro PE
02.08.20 1 : 1 rút ra
Santa Cruz Santa Cruz
Salgueiro PE
2 Salgueiro PE Salgueiro PE 9 5 1 3 12:9 3 16 W
Salgueiro PE Salgueiro PE
29.02.20 2 : 1 Thắng
Decisao PE Decisao PE
W
Vitoria PE Vitoria PE
07.03.20 0 : 1 Thắng
Salgueiro PE Salgueiro PE
L
Salgueiro PE Salgueiro PE
19.07.20 1 : 2 Thua
Nautico PE Nautico PE
W
Salgueiro PE Salgueiro PE
30.07.20 3 : 0 Thắng
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
D
Salgueiro PE Salgueiro PE
02.08.20 1 : 1 rút ra
Santa Cruz Santa Cruz
Santa Cruz
3 Retro FC Brasil Retro FC Brasil 9 4 3 2 20:10 10 15 W
Decisao PE Decisao PE
20.02.20 2 : 5 Thắng
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
W
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
29.02.20 2 : 0 Thắng
Vitoria PE Vitoria PE
D
Nautico PE Nautico PE
08.03.20 2 : 2 rút ra
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
W
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
19.07.20 5 : 0 Thắng
Petrolina PE Petrolina PE
L
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
26.07.20 0 : 1 Thua
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
4 Nautico PE Nautico PE 9 4 3 2 13:9 4 15 L
Santa Cruz Santa Cruz
01.03.20 2 : 0 Thua
Nautico PE Nautico PE
D
Nautico PE Nautico PE
08.03.20 2 : 2 rút ra
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
W
Salgueiro PE Salgueiro PE
19.07.20 1 : 2 Thắng
Nautico PE Nautico PE
W
Nautico PE Nautico PE
26.07.20 2 : 1 Thắng
Central PE Central PE
D
Santa Cruz Santa Cruz
29.07.20 0 : 0 rút ra
Nautico PE Nautico PE
5 Central PE Central PE 9 3 4 2 10:6 4 13 W
Nautico PE Nautico PE
21.02.20 0 : 1 Thắng
Central PE Central PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
29.02.20 1 : 1 rút ra
Central PE Central PE
D
Central PE Central PE
08.03.20 1 : 1 rút ra
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
W
Decisao PE Decisao PE
19.07.20 0 : 5 Thắng
Central PE Central PE
L
Nautico PE Nautico PE
26.07.20 2 : 1 Thua
Central PE Central PE
6 AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE 9 3 4 2 13:13 -1 13 L
Sport Recife Sport Recife
29.02.20 4 : 0 Thua
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
D
Central PE Central PE
08.03.20 1 : 1 rút ra
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
W
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
19.07.20 1 : 0 Thắng
Vitoria PE Vitoria PE
W
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
26.07.20 0 : 1 Thắng
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
L
Salgueiro PE Salgueiro PE
30.07.20 3 : 0 Thua
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
7 Sport Recife Sport Recife 9 2 5 2 10:7 3 11 W
Sport Recife Sport Recife
29.02.20 4 : 0 Thắng
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Recife Sport Recife
L
Sport Recife Sport Recife
19.07.20 1 : 2 Thua
Santa Cruz Santa Cruz
W
Sport Recife Sport Recife
29.07.20 1 : 0 Thắng
Vitoria PE Vitoria PE
W
Decisao PE Decisao PE
01.08.20 0 : 3 Thắng
Sport Recife Sport Recife
Petrolina PE
8 Petrolina PE Petrolina PE 9 1 4 4 6:16 -10 7 D
Petrolina PE Petrolina PE
29.02.20 1 : 1 rút ra
Central PE Central PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Recife Sport Recife
L
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
19.07.20 5 : 0 Thua
Petrolina PE Petrolina PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao PE Decisao PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
01.08.20 1 : 1 rút ra
Vitoria PE Vitoria PE
Sport Recife
9 Decisao PE Decisao PE 9 1 1 7 6:24 -18 4 L
Salgueiro PE Salgueiro PE
29.02.20 2 : 1 Thua
Decisao PE Decisao PE
L
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thua
Decisao PE Decisao PE
L
Decisao PE Decisao PE
19.07.20 0 : 5 Thua
Central PE Central PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao PE Decisao PE
L
Decisao PE Decisao PE
01.08.20 0 : 3 Thua
Sport Recife Sport Recife
Vitoria PE
10 Vitoria PE Vitoria PE 9 0 2 7 3:11 -8 2 L
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
29.02.20 2 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
L
Vitoria PE Vitoria PE
07.03.20 0 : 1 Thua
Salgueiro PE Salgueiro PE
L
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
19.07.20 1 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
L
Sport Recife Sport Recife
29.07.20 1 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
01.08.20 1 : 1 rút ra
Vitoria PE Vitoria PE
Decisao PE
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation round
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Pernambucano
1 Sport Recife Sport Recife 2 2 0 0 4:0 4 6 W
Sport Recife Sport Recife
29.02.20 4 : 0 Thắng
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Recife Sport Recife
L
Sport Recife Sport Recife
19.07.20 1 : 2 Thua
Santa Cruz Santa Cruz
W
Sport Recife Sport Recife
29.07.20 1 : 0 Thắng
Vitoria PE Vitoria PE
W
Decisao PE Decisao PE
01.08.20 0 : 3 Thắng
Sport Recife Sport Recife
Petrolina PE
2 Petrolina PE Petrolina PE 2 0 2 0 2:2 0 2 D
Petrolina PE Petrolina PE
29.02.20 1 : 1 rút ra
Central PE Central PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
04.03.20 0 : 0 rút ra
Sport Recife Sport Recife
L
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
19.07.20 5 : 0 Thua
Petrolina PE Petrolina PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao PE Decisao PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
01.08.20 1 : 1 rút ra
Vitoria PE Vitoria PE
Sport Recife
3 Vitoria PE Vitoria PE 2 0 1 1 1:2 -1 1 L
Retro FC Brasil Retro FC Brasil
29.02.20 2 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
L
Vitoria PE Vitoria PE
07.03.20 0 : 1 Thua
Salgueiro PE Salgueiro PE
L
AFOGADOS INGAZEIRA PE AFOGADOS INGAZEIRA PE
19.07.20 1 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
L
Sport Recife Sport Recife
29.07.20 1 : 0 Thua
Vitoria PE Vitoria PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
01.08.20 1 : 1 rút ra
Vitoria PE Vitoria PE
Decisao PE
4 Decisao PE Decisao PE 2 0 1 1 1:4 -3 1 L
Salgueiro PE Salgueiro PE
29.02.20 2 : 1 Thua
Decisao PE Decisao PE
L
Santa Cruz Santa Cruz
15.03.20 2 : 1 Thua
Decisao PE Decisao PE
L
Decisao PE Decisao PE
19.07.20 0 : 5 Thua
Central PE Central PE
D
Petrolina PE Petrolina PE
27.07.20 1 : 1 rút ra
Decisao PE Decisao PE
L
Decisao PE Decisao PE
01.08.20 0 : 3 Thua
Sport Recife Sport Recife
Vitoria PE
Relegation