Sergipano
Brazil

Sergipano

Chọn một mùa:
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Final Round
1 Confianca Confianca 4 3 1 0 8:2 6 10 W
Confianca Confianca
01.03.20 3 : 2 Thắng
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
11.03.20 0 : 1 Thắng
Confianca Confianca
D
Confianca Confianca
27.07.20 2 : 2 rút ra
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Confianca Confianca
01.08.20 1 : 0 Thắng
Frei Paulistano Frei Paulistano
W
Frei Paulistano Frei Paulistano
04.08.20 0 : 4 Thắng
Confianca Confianca
Club Sportivo Sergipe
2 Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe 4 2 2 0 9:5 4 8 W
Frei Paulistano Frei Paulistano
01.03.20 1 : 2 Thắng
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
D
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
11.03.20 1 : 1 rút ra
Frei Paulistano Frei Paulistano
D
Confianca Confianca
27.07.20 2 : 2 rút ra
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
30.07.20 2 : 1 Thắng
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
02.08.20 1 : 4 Thắng
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
Frei Paulistano
3 Frei Paulistano Frei Paulistano 5 1 1 3 3:9 -6 4 D
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
11.03.20 1 : 1 rút ra
Frei Paulistano Frei Paulistano
W
Frei Paulistano Frei Paulistano
27.07.20 2 : 1 Thắng
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Confianca Confianca
01.08.20 1 : 0 Thua
Frei Paulistano Frei Paulistano
L
Frei Paulistano Frei Paulistano
04.08.20 0 : 4 Thua
Confianca Confianca
L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
08.08.20 2 : 0 Thua
Frei Paulistano Frei Paulistano
Club Sportivo Sergipe
4 Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana 5 1 0 4 5:9 -4 3 L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
11.03.20 0 : 1 Thua
Confianca Confianca
L
Frei Paulistano Frei Paulistano
27.07.20 2 : 1 Thua
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
30.07.20 2 : 1 Thua
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
02.08.20 1 : 4 Thua
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
08.08.20 2 : 0 Thắng
Frei Paulistano Frei Paulistano
Confianca
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Sergipano
1 Confianca Confianca 7 5 2 0 11:4 7 17 W
Confianca Confianca
01.03.20 3 : 2 Thắng
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
11.03.20 0 : 1 Thắng
Confianca Confianca
D
Confianca Confianca
27.07.20 2 : 2 rút ra
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Confianca Confianca
01.08.20 1 : 0 Thắng
Frei Paulistano Frei Paulistano
W
Frei Paulistano Frei Paulistano
04.08.20 0 : 4 Thắng
Confianca Confianca
Club Sportivo Sergipe
2 Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe 7 5 1 1 12:5 7 16 W
Frei Paulistano Frei Paulistano
01.03.20 1 : 2 Thắng
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
D
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
11.03.20 1 : 1 rút ra
Frei Paulistano Frei Paulistano
D
Confianca Confianca
27.07.20 2 : 2 rút ra
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
30.07.20 2 : 1 Thắng
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
02.08.20 1 : 4 Thắng
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
Frei Paulistano
3 Frei Paulistano Frei Paulistano 7 3 1 3 13:10 3 10 D
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
11.03.20 1 : 1 rút ra
Frei Paulistano Frei Paulistano
W
Frei Paulistano Frei Paulistano
27.07.20 2 : 1 Thắng
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Confianca Confianca
01.08.20 1 : 0 Thua
Frei Paulistano Frei Paulistano
L
Frei Paulistano Frei Paulistano
04.08.20 0 : 4 Thua
Confianca Confianca
L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
08.08.20 2 : 0 Thua
Frei Paulistano Frei Paulistano
Club Sportivo Sergipe
4 Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana 7 3 0 4 8:8 -1 9 L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
11.03.20 0 : 1 Thua
Confianca Confianca
L
Frei Paulistano Frei Paulistano
27.07.20 2 : 1 Thua
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
30.07.20 2 : 1 Thua
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
02.08.20 1 : 4 Thua
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
08.08.20 2 : 0 Thắng
Frei Paulistano Frei Paulistano
Confianca
5 Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior 7 2 2 3 10:12 -2 8 W
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
25.01.20 2 : 1 Thắng
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
W
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
01.02.20 1 : 0 Thắng
Lagarto Lagarto
L
Dorense Dorense
08.02.20 2 : 1 Thua
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
D
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
15.02.20 2 : 2 rút ra
America Pedrinhas America Pedrinhas
L
Confianca Confianca
01.03.20 3 : 2 Thua
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
6 Dorense Dorense 7 2 2 3 6:8 -2 8 L
Dorense Dorense
22.01.20 1 : 4 Thua
Frei Paulistano Frei Paulistano
L
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
02.02.20 1 : 0 Thua
Dorense Dorense
W
Dorense Dorense
08.02.20 2 : 1 Thắng
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
D
Dorense Dorense
19.02.20 1 : 1 rút ra
Confianca Confianca
W
America Pedrinhas America Pedrinhas
01.03.20 0 : 2 Thắng
Dorense Dorense
7 Lagarto Lagarto 7 1 3 3 3:6 -3 6 D
Confianca Confianca
21.01.20 0 : 0 rút ra
Lagarto Lagarto
L
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
01.02.20 1 : 0 Thua
Lagarto Lagarto
L
Lagarto Lagarto
08.02.20 1 : 3 Thua
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
D
Lagarto Lagarto
23.02.20 1 : 1 rút ra
Frei Paulistano Frei Paulistano
L
Associacao Olímpica de Itabaiana Associacao Olímpica de Itabaiana
01.03.20 1 : 0 Thua
Lagarto Lagarto
8 America Pedrinhas America Pedrinhas 7 1 1 5 7:17 -10 4 L
America Pedrinhas America Pedrinhas
26.01.20 0 : 3 Thua
Club Sportivo Sergipe Club Sportivo Sergipe
W
America Pedrinhas America Pedrinhas
29.01.20 3 : 2 Thắng
Frei Paulistano Frei Paulistano
L
Confianca Confianca
05.02.20 3 : 0 Thua
America Pedrinhas America Pedrinhas
D
Sociedade Boca Junior Sociedade Boca Junior
15.02.20 2 : 2 rút ra
America Pedrinhas America Pedrinhas
L
America Pedrinhas America Pedrinhas
01.03.20 0 : 2 Thua
Dorense Dorense
Final round
Relegation