Fynsserien
Đan Mạch

Fynsserien

Chọn một mùa:
Bảng xếp hạng
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Fynsserien
1 Aarup Aarup 12 8 3 1 27:10 17 27 D
Tved Tved
02.04.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
D
Aarup Aarup
10.04.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
D
Marstal Rise Marstal Rise
18.04.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
D
Aarup Aarup
25.04.10 0 : 0 rút ra
Naesby BK 2 Naesby BK 2
D
Korup Korup
01.05.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
2 Sanderum Sanderum 12 6 5 1 23:15 8 23 D
Sanderum Sanderum
31.10.09 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
D
Marstal Rise Marstal Rise
02.04.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
D
Sanderum Sanderum
10.04.10 0 : 0 rút ra
Naesby BK 2 Naesby BK 2
D
Korup Korup
17.04.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
D
Assens Assens
01.05.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
3 Tarup-Paarup Tarup-Paarup 12 6 3 3 26:18 8 21 D
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
01.04.10 0 : 0 rút ra
Nyborg Nyborg
D
Aarup Aarup
10.04.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
D
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
17.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
D
Sohus Stige Sohus Stige
24.04.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
D
Marstal Rise Marstal Rise
02.05.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
4 Naesby BK 2 Naesby BK 2 12 6 3 3 21:18 3 21 L
Assens Assens
31.10.09 5 : 0 Thua
Naesby BK 2 Naesby BK 2
D
Naesby BK 2 Naesby BK 2
02.04.10 0 : 0 rút ra
Tåsinge Tåsinge
D
Sanderum Sanderum
10.04.10 0 : 0 rút ra
Naesby BK 2 Naesby BK 2
D
Aarup Aarup
25.04.10 0 : 0 rút ra
Naesby BK 2 Naesby BK 2
D
Naesby BK 2 Naesby BK 2
30.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
5 Marstal Rise Marstal Rise 12 5 5 2 23:15 8 20 D
Marstal Rise Marstal Rise
02.04.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
D
Nyborg Nyborg
11.04.10 0 : 0 rút ra
Marstal Rise Marstal Rise
D
Marstal Rise Marstal Rise
18.04.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
D
Tved Tved
24.04.10 0 : 0 rút ra
Marstal Rise Marstal Rise
D
Marstal Rise Marstal Rise
02.05.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
6 Svendborg Svendborg 12 4 5 3 26:16 10 17 D
Marstal Rise Marstal Rise
18.10.09 0 : 0 rút ra
Svendborg Svendborg
L
Svendborg Svendborg
24.10.09 1 : 5 Thua
Naesby BK 2 Naesby BK 2
L
Svendborg Svendborg
01.11.09 1 : 3 Thua
Korup Korup
D
Svendborg Svendborg
01.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
D
Assens Assens
10.04.10 0 : 0 rút ra
Svendborg Svendborg
7 Korup Korup 12 4 4 4 24:20 4 16 D
Korup Korup
02.04.10 0 : 0 rút ra
Assens Assens
D
Tåsinge Tåsinge
11.04.10 0 : 0 rút ra
Korup Korup
D
Korup Korup
17.04.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
D
Nyborg Nyborg
24.04.10 0 : 0 rút ra
Korup Korup
D
Korup Korup
01.05.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
8 Assens Assens 12 5 1 6 27:30 -3 16 D
Korup Korup
02.04.10 0 : 0 rút ra
Assens Assens
D
Assens Assens
10.04.10 0 : 0 rút ra
Svendborg Svendborg
D
Assens Assens
18.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
D
Tåsinge Tåsinge
24.04.10 0 : 0 rút ra
Assens Assens
D
Assens Assens
01.05.10 0 : 0 rút ra
Sanderum Sanderum
9 Sohus Stige Sohus Stige 12 3 3 6 23:29 -6 12 D
Svendborg Svendborg
01.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
D
Sohus Stige Sohus Stige
11.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
D
Assens Assens
18.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
D
Sohus Stige Sohus Stige
24.04.10 0 : 0 rút ra
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
D
Tåsinge Tåsinge
30.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
10 Tved Tved 12 3 3 6 12:23 -11 12 D
Tved Tved
02.04.10 0 : 0 rút ra
Aarup Aarup
D
Sohus Stige Sohus Stige
11.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
D
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
17.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
D
Tved Tved
24.04.10 0 : 0 rút ra
Marstal Rise Marstal Rise
D
Naesby BK 2 Naesby BK 2
30.04.10 0 : 0 rút ra
Tved Tved
11 Tåsinge Tåsinge 12 1 3 8 12:31 -19 6 L
Tåsinge Tåsinge
31.10.09 1 : 4 Thua
Marstal Rise Marstal Rise
D
Naesby BK 2 Naesby BK 2
02.04.10 0 : 0 rút ra
Tåsinge Tåsinge
D
Tåsinge Tåsinge
11.04.10 0 : 0 rút ra
Korup Korup
D
Tåsinge Tåsinge
24.04.10 0 : 0 rút ra
Assens Assens
D
Tåsinge Tåsinge
30.04.10 0 : 0 rút ra
Sohus Stige Sohus Stige
12 Nyborg Nyborg 12 1 2 9 12:31 -19 5 L
Nyborg Nyborg
24.10.09 0 : 3 Thua
Aarup Aarup
W
Nyborg Nyborg
31.10.09 4 : 1 Thắng
Tved Tved
D
Tarup-Paarup Tarup-Paarup
01.04.10 0 : 0 rút ra
Nyborg Nyborg
D
Nyborg Nyborg
11.04.10 0 : 0 rút ra
Marstal Rise Marstal Rise
D
Nyborg Nyborg
24.04.10 0 : 0 rút ra
Korup Korup
Cho xem nhiều hơn