Giải hạng nhất quốc gia
Iceland

Giải hạng nhất quốc gia

Chọn một mùa:
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
1st deild
1 Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík 8 6 1 1 22:11 11 19 L
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
07.07.20 2 : 4 Thua
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
W
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
11.07.20 2 : 5 Thắng
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
W
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
18.07.20 2 : 1 Thắng
Magni Magni
W
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
22.07.20 5 : 0 Thắng
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
W
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
27.07.20 2 : 3 Thắng
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
Tor Akureyri
2 Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja 8 5 3 0 18:8 10 18 W
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
07.07.20 2 : 4 Thắng
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
D
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
12.07.20 1 : 1 rút ra
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
D
Tor Akureyri Tor Akureyri
18.07.20 1 : 1 rút ra
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
D
Vestri Vestri
22.07.20 3 : 3 rút ra
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
W
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
27.07.20 3 : 0 Thắng
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
Knattspyrnufelagið Fram
3 Keflavík Keflavík 8 5 2 1 25:10 15 17 D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
08.07.20 4 : 4 rút ra
Keflavík Keflavík
W
Keflavík Keflavík
12.07.20 2 : 1 Thắng
Tor Akureyri Tor Akureyri
W
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
17.07.20 0 : 4 Thắng
Keflavík Keflavík
D
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
22.07.20 1 : 1 rút ra
Keflavík Keflavík
W
Keflavík Keflavík
26.07.20 4 : 1 Thắng
Vestri Vestri
Magni
4 Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram 8 5 2 1 19:11 8 17 W
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
07.07.20 1 : 2 Thắng
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
L
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
11.07.20 2 : 5 Thua
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
17.07.20 1 : 1 rút ra
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
D
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
21.07.20 2 : 2 rút ra
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
W
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
26.07.20 6 : 1 Thắng
Tor Akureyri Tor Akureyri
Íþrottabandalag Vestmannaeyja
5 Tor Akureyri Tor Akureyri 8 4 1 3 13:13 5 13 L
Tor Akureyri Tor Akureyri
08.07.20 0 : 1 Thua
Vestri Vestri
L
Keflavík Keflavík
12.07.20 2 : 1 Thua
Tor Akureyri Tor Akureyri
D
Tor Akureyri Tor Akureyri
18.07.20 1 : 1 rút ra
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
W
Tor Akureyri Tor Akureyri
22.07.20 3 : 0 Thắng
Magni Magni
L
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
26.07.20 6 : 1 Thua
Tor Akureyri Tor Akureyri
Leiknir Reykjavík
6 Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG 8 2 5 1 16:15 1 11 D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
08.07.20 4 : 4 rút ra
Keflavík Keflavík
D
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
12.07.20 1 : 1 rút ra
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
17.07.20 1 : 1 rút ra
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
21.07.20 2 : 2 rút ra
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
D
Magni Magni
26.07.20 3 : 3 rút ra
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
UMF Leiknir Faskrudsfjordur
7 Vestri Vestri 8 3 2 3 9:12 -3 11 W
Tor Akureyri Tor Akureyri
08.07.20 0 : 1 Thắng
Vestri Vestri
W
Vestri Vestri
12.07.20 1 : 0 Thắng
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
W
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
18.07.20 0 : 1 Thắng
Vestri Vestri
D
Vestri Vestri
22.07.20 3 : 3 rút ra
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
L
Keflavík Keflavík
26.07.20 4 : 1 Thua
Vestri Vestri
Ungmennafelagid Afturelding
8 Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding 8 3 1 4 20:14 6 10 W
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
07.07.20 7 : 0 Thắng
Magni Magni
W
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
12.07.20 4 : 0 Thắng
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
W
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
17.07.20 1 : 3 Thắng
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
D
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
21.07.20 2 : 2 rút ra
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
L
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
27.07.20 2 : 3 Thua
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
Vestri
9 Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur 8 3 0 5 9:17 -8 9 L
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
07.07.20 1 : 2 Thua
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
W
Magni Magni
11.07.20 1 : 2 Thắng
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
L
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
17.07.20 1 : 3 Thua
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
L
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
22.07.20 5 : 0 Thua
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
W
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
26.07.20 3 : 0 Thắng
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
Knattspyrnufelagið Þrottur
10 UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur 8 2 1 5 6:15 -9 7 W
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
08.07.20 1 : 0 Thắng
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
L
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
12.07.20 4 : 0 Thua
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
L
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
18.07.20 0 : 1 Thua
Vestri Vestri
D
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
22.07.20 1 : 1 rút ra
Keflavík Keflavík
L
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
26.07.20 3 : 0 Thua
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
Knattspyrnudeild UMFG
11 Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur 8 0 1 7 3:17 -14 1 L
UMF Leiknir Faskrudsfjordur UMF Leiknir Faskrudsfjordur
08.07.20 1 : 0 Thua
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
L
Vestri Vestri
12.07.20 1 : 0 Thua
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
L
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
17.07.20 0 : 4 Thua
Keflavík Keflavík
D
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
21.07.20 2 : 2 rút ra
Knattspyrnufelagið Fram Knattspyrnufelagið Fram
L
Íþrottabandalag Vestmannaeyja Íþrottabandalag Vestmannaeyja
27.07.20 3 : 0 Thua
Knattspyrnufelagið Þrottur Knattspyrnufelagið Þrottur
Ungmennafelagið Víkingur
12 Magni Magni 8 0 1 7 6:23 -17 1 L
Ungmennafelagid Afturelding Ungmennafelagid Afturelding
07.07.20 7 : 0 Thua
Magni Magni
L
Magni Magni
11.07.20 1 : 2 Thua
Ungmennafelagið Víkingur Ungmennafelagið Víkingur
L
Leiknir Reykjavík Leiknir Reykjavík
18.07.20 2 : 1 Thua
Magni Magni
L
Tor Akureyri Tor Akureyri
22.07.20 3 : 0 Thua
Magni Magni
D
Magni Magni
26.07.20 3 : 3 rút ra
Knattspyrnudeild UMFG Knattspyrnudeild UMFG
Keflavík
Promotion
Relegation