Urvalsdeild, Women
Iceland

Urvalsdeild, Women

Chọn một mùa:
Bảng xếp hạng
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Urvalsdeild, Women
1 Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ) 7 7 0 0 28:0 28 21 W
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
23.06.20 6 : 0 Thắng
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
W
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
14.07.20 0 : 4 Thắng
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
W
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
21.07.20 4 : 0 Thắng
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
W
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
24.07.20 5 : 0 Thắng
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
W
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
29.07.20 0 : 4 Thắng
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
2 Valur (Nữ) Valur (Nữ) 8 6 1 1 21:8 13 19 W
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
30.06.20 1 : 3 Thắng
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
W
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
06.07.20 3 : 0 Thắng
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
D
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
15.07.20 1 : 1 rút ra
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
L
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
21.07.20 4 : 0 Thua
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
W
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
29.07.20 3 : 1 Thắng
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
3 Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ) 7 3 3 1 11:11 4 12 D
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
23.06.20 2 : 2 rút ra
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
D
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
15.07.20 1 : 1 rút ra
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
W
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
20.07.20 2 : 1 Thắng
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
D
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
24.07.20 2 : 2 rút ra
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
L
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
29.07.20 0 : 4 Thua
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
UMF Selfoss (Nữ)
4 UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ) 7 3 1 3 10:8 2 10 W
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
23.06.20 0 : 2 Thắng
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
W
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
01.07.20 1 : 4 Thắng
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
D
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
14.07.20 0 : 0 rút ra
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
W
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
19.07.20 2 : 1 Thắng
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
L
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
28.07.20 3 : 2 Thua
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
Fylkir (Nữ)
5 Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ) 7 3 1 3 13:13 -1 10 L
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
24.06.20 6 : 0 Thua
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
L
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
14.07.20 0 : 1 Thua
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
L
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
19.07.20 2 : 1 Thua
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
D
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
24.07.20 2 : 2 rút ra
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
W
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
28.07.20 2 : 1 Thắng
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
Stjarnan (Nữ)
6 ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) 7 3 0 4 9:17 -8 9 L
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
24.06.20 0 : 1 Thua
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
L
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
30.06.20 1 : 3 Thua
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
L
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
14.07.20 0 : 4 Thua
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
W
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
20.07.20 0 : 1 Thắng
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
W
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
28.07.20 3 : 2 Thắng
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
Throttur (Nữ)
7 Throttur (Nữ) Throttur (Nữ) 8 1 4 3 14:20 -6 7 W
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
06.07.20 1 : 2 Thắng
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
D
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
14.07.20 0 : 0 rút ra
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
D
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
20.07.20 1 : 1 rút ra
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
L
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
24.07.20 5 : 0 Thua
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
D
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
28.07.20 5 : 5 rút ra
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
8 Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ) 8 2 1 5 14:21 -7 7 L
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
01.07.20 1 : 4 Thua
UMF Selfoss (Nữ) UMF Selfoss (Nữ)
L
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
06.07.20 3 : 0 Thua
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
L
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
14.07.20 2 : 3 Thua
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
L
Fylkir (Nữ) Fylkir (Nữ)
20.07.20 2 : 1 Thua
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
D
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
28.07.20 5 : 5 rút ra
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
Tor Akureyri (Nữ)
9 Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) 7 2 1 4 9:17 -8 7 L
Breiðablik UBK (Nữ) Breiðablik UBK (Nữ)
23.06.20 6 : 0 Thua
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
W
Stjarnan (Nữ) Stjarnan (Nữ)
14.07.20 2 : 3 Thắng
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
D
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
20.07.20 1 : 1 rút ra
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
W
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
24.07.20 3 : 0 Thắng
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
L
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
28.07.20 2 : 1 Thua
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
Valur (Nữ)
10 Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) 8 1 0 7 3:17 -14 3 L
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
06.07.20 1 : 2 Thua
Throttur (Nữ) Throttur (Nữ)
W
Tor Akureyri (Nữ) Tor Akureyri (Nữ)
14.07.20 0 : 1 Thắng
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
L
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
20.07.20 0 : 1 Thua
ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ) ÍBV Vestmannaeyjar (Nữ)
L
Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ) Knattspyrnufelag Reykjavíkur (Nữ)
24.07.20 3 : 0 Thua
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
L
Valur (Nữ) Valur (Nữ)
29.07.20 3 : 1 Thua
Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ) Fimleikafelag Hafnarfjarðar (Nữ)
Breiðablik UBK (Nữ)
Champions League
Relegation
Cho xem nhiều hơn

Cho xem nhiều hơn