Giải vô địch Nhật Bản. Liên đoàn Hokushinetsu. Sư đoàn 2
Nhật Bản

Giải vô địch Nhật Bản. Liên đoàn Hokushinetsu. Sư đoàn 2