Giải vô địch Nhật Bản. Liên đoàn Cantту. Sư đoàn thứ nhất
Nhật Bản

Giải vô địch Nhật Bản. Liên đoàn Cantту. Sư đoàn thứ nhất