Vô Địch U20 CONCACAF, Nữ
Bắc Mỹ và Trung Mỹ

Vô Địch U20 CONCACAF, Nữ

Chọn một mùa:
Bảng xếp hạng
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Group A
1 Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ) 4 3 1 0 14:1 13 10 W
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
06.03.20 0 : 5 Thắng
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
W
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
08.03.20 2 : 1 Thắng
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
11.03.20 0 : 0 rút ra
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
W
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
13.03.20 7 : 0 Thắng
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
2 Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ) 4 2 1 1 13:2 11 7 W
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
04.03.20 8 : 0 Thắng
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
06.03.20 0 : 0 rút ra
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
L
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
08.03.20 2 : 1 Thua
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
W
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
11.03.20 0 : 4 Thắng
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
3 Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ) 4 1 3 0 2:1 1 6 W
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
04.03.20 1 : 0 Thắng
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
06.03.20 0 : 0 rút ra
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
11.03.20 0 : 0 rút ra
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
13.03.20 1 : 1 rút ra
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
4 Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ) 4 1 0 3 2:12 -10 3 L
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
04.03.20 1 : 0 Thua
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
W
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
08.03.20 0 : 2 Thắng
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
L
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
11.03.20 0 : 4 Thua
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
L
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
13.03.20 7 : 0 Thua
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
5 Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ) 4 0 1 3 1:16 -15 1 L
Colombia U20 (Phụ nữ) Colombia U20 (Phụ nữ)
04.03.20 8 : 0 Thua
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
L
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
06.03.20 0 : 5 Thua
Venezuela U20 (Phụ nữ) Venezuela U20 (Phụ nữ)
L
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
08.03.20 0 : 2 Thua
Ecuador U20 (Phụ nữ) Ecuador U20 (Phụ nữ)
D
Argentina U20 (Phụ nữ) Argentina U20 (Phụ nữ)
13.03.20 1 : 1 rút ra
Bolivia U20 (Nữ) Bolivia U20 (Nữ)
Finals
# Đội Trò chơi T V T Mục tiêu MB DI Hình thức Kế tiếp
Group B
1 Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ) 4 4 0 0 14:0 14 12 W
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
05.03.20 3 : 0 Thắng
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
W
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
07.03.20 3 : 0 Thắng
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
W
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
12.03.20 6 : 0 Thắng
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
W
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
14.03.20 2 : 0 Thắng
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
2 Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ) 4 3 0 1 13:10 3 9 W
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
07.03.20 2 : 3 Thắng
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
W
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
09.03.20 4 : 2 Thắng
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
L
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
12.03.20 6 : 0 Thua
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
W
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
14.03.20 6 : 0 Thắng
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
3 Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ) 4 2 0 2 6:7 -1 6 W
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
05.03.20 1 : 0 Thắng
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
L
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
07.03.20 3 : 0 Thua
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
L
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
09.03.20 4 : 2 Thua
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
W
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
12.03.20 0 : 3 Thắng
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
4 Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ) 4 0 1 3 2:6 -4 1 L
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
05.03.20 1 : 0 Thua
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
L
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
07.03.20 2 : 3 Thua
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
D
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
09.03.20 0 : 0 rút ra
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
L
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
14.03.20 2 : 0 Thua
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
5 Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ) 4 0 1 3 0:12 -12 1 L
Brazil U20 (Nữ) Brazil U20 (Nữ)
05.03.20 3 : 0 Thua
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
D
Chile U20 (Phụ nữ) Chile U20 (Phụ nữ)
09.03.20 0 : 0 rút ra
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
L
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
12.03.20 0 : 3 Thua
Paraguay U20 (Phụ nữ) Paraguay U20 (Phụ nữ)
L
Uruguay U20 (Phụ nữ) Uruguay U20 (Phụ nữ)
14.03.20 6 : 0 Thua
Peru U20 (Phụ nữ) Peru U20 (Phụ nữ)
Finals
Cho xem nhiều hơn