Trận đấu giao hữu (2 hiệp 35 phút)
Khác

Trận đấu giao hữu (2 hiệp 35 phút)