Nga. Giải vô địch U16. Vành đai vàng nước Nga (2 hiệp 40 phút)
Khác

Nga. Giải vô địch U16. Vành đai vàng nước Nga (2 hiệp 40 phút)