Vô địch Vùng Moscow. Đội bóng hàng đầu
Nga

Vô địch Vùng Moscow. Đội bóng hàng đầu