Giải vô địch của Uzbekistan. Giải đấu thứ hai
Uzbekistan

Giải vô địch của Uzbekistan. Giải đấu thứ hai